Nüfus artışı, fazla su kullanımı ve kimyasal atıksular yüzünden su kaynakları giderek daha fazla kirleniyor. Suyun içinde doğal olarak bulunan ya da sonradan karışan maddelerin bir kısmı insan sağlığı, kullanılan cihazlar, su tesisatları için kabul edilemeyecek özellikte olabilir.

 


 

Endüstrilerde ise üretim proseslerinde istenmeyen maddeler ile ürünün kalitesi etkilenebilmektedir. İçme suyu kullanımında ise suyun tortu, kireç, koku, kimyasal vb. atıklardan arıtılması gereklidir.

Suyun niteliğine ilişkin değişik isteklerin varlığı, kullanım alanlarının yaygınlaşması su arıtımı teknolojilerinde ilerlemeleri, yeni teknikler geliştirilmesini sağlamıştır.


 


MEKSAN ÇEVRE
, endüstriyel ya da evsel kullanımlarda
ihtiyaçlara uygun tesis ve ekipmanlar ile istenilen çözümleri üretmektedir.
Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik arıtma, filtrasyon, dezenfeksiyon, demineralizasyon, revers osmoz gibi arıtma teknikleri kullanılarak, kullanım amacı, kapasiteye ve kullanıcının yerleştirmeyi düşündüğü yere uygun, en ekonomik, verimli, standartlara uygun sistemler seçilmektedir.