Gelişen endüstriler, nüfusun hızlı artışı, kentsel planlamaların yetersizliği bazen de yanlışlığı ekolojik çevrimin bozulmasına ve çevre kirliliğinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Kirlenme ve atıklar sorununun çözümünü çevrebilimciler genelde iki şekilde düşünmektedirler. Bunlardan birincisi, doğaya aykırı, ekolojik döngülerde yeri olmayan maddelerin üretim ve kullanımının kısıtlanması, daha az toksik, daha hızlı parçalanan kimyasalların kullanılmasıdır.

Sorunun çözümünde ikinci madde ise, sanayi kuruluşları tarafından üretilen ve önemli bir kısmı toksik maddeler olan atıkların arıtma tesisleri kurularak denetlenmesi olmaktadır. Ayrıca ileri teknolojiler seçilerek, atıklar çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra, su ve diğer bazı atıklarda geriye kazanılarak yeniden kullanılabilmektedir.


MEKSAN ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
dünyanın ve Türkiye' nin güncel meselelerinden biri olan çevre sorunlarına çözümler üretmek amacı ile 1991 yılında İstanbul'da kurulmuştur.


MEKSAN ÇEVRE
, deneyimli ekibi, bilgisi ve referansları ile su, atıksu arıtımı, hava kirliliği, katı atıklar, arıtma ekipmanı üretimi, fizibilite çalışmaları, çevresel etki değerlendirmeleri ve diğer konularda yüksek teknolojilere sahip, en uygun çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Amacımız, çevreye yardımcı olmak. Bunun ortak amacımız olduğunu biliyor ve çevreye yardımda sizin de yardımınızı bekliyoruz.