Endüstrilerin üretimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan atıksuların çevreyi kirletmeden uzaklaştırılması için arıtma tesisleri önem kazanmaktadır. Her endüstrinin üretim türü, miktarı, teknolojisi değişik olduğundan, atıksularının kalitatif ve kantitatif özellikleri de büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle arıtma teknolojilerinin belirlenmesinde ve seçeneklerinortaya konulmasında her endüstrinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir.

 


 

Endüstrilerin üretim özelliğine göre seçilecek kirlilik parametreleri, atıksuların giderme tekniklerinin tespit edilmesinde önemlidir. Endüstrilerde kullanılarak atılan sular, kullanım yerlerine göre değişik kalitelerde olacağından başlıca dört sınıfta toplanmaktadır. Üretim işleri atıksuları, soğutma suları, işyeri çalışanlarının kullanımı ile ilgili atıksular, yağmur-temizlik suları. Birbirinden farklı özelliklerde olan bu atıksular doğal olarak farklı tekniklerle arıtılacaklardır.


 

Endüstriyel atıklar, kirlenmenin temel kaynakları tespit edildikten ve atıksu miktarını azaltma amacı ile üretim safhasında yapılacaklar da araştırıldıktan sonra arıtma seçenekleri değerlendirilmektedir. MEKSAN ÇEVRE gıda, tekstil, kimya, kağıt, metal ve diğer sektörlerden kaynaklanan atıksulara, en uygun arıtma yöntem ve tekniklerini kullanarak çok sayıda arıtma tesisinin proje ve anahtar teslimi yapımını gerçekleştirmiştir.

 

 

 

 


Arıtma tesislerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma ve bunların birarada kullanıldığı prosesler, farklı endüstriler için uygulanabilmektedir. Bunların yanısıra ileri arıtma teknolojileri uygulamaları da faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.